KSU Sampah Komodo

Kontak:

Address: Labuan Bajo, Manggarai Barta, Flores, NTT

Phone: +62 (0)81251228361

Email:   Ksusampahkomodo@yahoo.com

Facebook